Statut stranke "Nova Snaga BiH"

Go down

Statut stranke "Nova Snaga BiH"

Komentar  Admin on 06.04.09 23:31

Opste odredbe Statuta

Stranka "Nova Snaga BiH" je samostalna, demokratska, ekonomski-vojno politička organizacija svih građana eBiH.


CILJEVI I DJELOVANJE


Članak 2.

"Nova Snaga BiH" se zalaže za samostalnu i jaku eBiH kao i za sam napredak eBiH stanovnika.

Članak 3.

"Nova Snaga BiH" svoju djelatnost obavlja među građanima države eBosne i Hercegovine. Za ostvarenje svojih ciljeva Stranka se bori svirn političkim sredstvima te kroz javna i vlastita oglasivacka sredstva zastupa svoj program.


Članak 4.

Naziv stranke glasi: Nova Snaga BiH

U skraćenom obliku kao naziv koristi se: NS BiH

Sjedište Stranke se nalazi u: eFederaciji Bosne i Hercegovine


Članak 5.

Nova Snaga BiH je legalna organizacija,te ka takva za sve postupke odgovara direktno narodu.


Članak 6.

Stranku "Nova Snaga BiH" predstavlja lice koje je izabrano za predsjednika stranke,te predsjednik moze zatraziti glasnogovornika ,kojeg takodje biraju clanovi Stranke.


Članak 7.

"Nova Snaga BiH" ima svoje zasticeno obiljezje u vidu:Zecata i Zastave

Pečat je okruglog oblika sa sledecim sadrzajem:Na pozadini se nalazi zastava eBiH, dok se na samoj zastavi nalazi naziv stranke-Nova Snaga BiH ili skraceno-NS BiH

*Zastava sadrzi iste elemente kao i pecat

Svi navedeni pojmovi su legalni,te kao takvi zasticeni institucijama unutar stranke

Članak 8.

"Nova Snaga BiH" sarađuje sa svim političkim strankama i pojedincima te domaćim i međunarodnim organizacijama-firmama.Sve navedeno se negira ukoliko saradnjom navedenim gubi moralna postojanost,te se rusi sama disciplina unutar stranke.


Članak 9.

Rad Stranke prava je javan.

Pojedina tijela Stranke mogu isključiti javnost iz svoga rada,. kada to zahtijevaju interesi stranke i javnog morala.


II. ČLANSTVO


Članak 10.

U Stranku prava može biti primljen svaki eBiH gradjanin.

Član Stranke NS BiH ne može biti osoba koja je član neke druge političke stranke.Članak 11.

Osoba koja želi biti primljena u NS BiH podnosi pisani zahtjev(Private Message)Predsjedniku stranke ili se za to obratiti direktno na samom forumu NS BiH.

Zahtjev se prosledjuje Izvršnom odboru koji je zaduzen za provjeru samog podnosioca zahtjeva,to jest njegovog pozitivnog-negativnog djelovanja po eBiH.

Odluku o prijemu,Izvrsni Odbor mora donijeti u roku od 3 dana i o tome pisano obavijestiti podnosioca zahtjeva.

Primljena osoba postaje članom Stranke prava i upisuje se u registar članova Stranke prava.


Članak 12.

Članstvo u Stranci prava prestaje:

- Direktnim istupanjem iz Sranke

- Isključenjem iz stranke

- eSmrću.


Članak 13.

Članovi Stranke prava imaju pravo:

- sudjelovati u radu Stranke i njezinih tijela

- Birati i biti birani u tijelima Stranke

- Davati prijedloge i mišljenja i iznositi kritiku o radu NS BiH

- biti obaviješteni o svim dostupnim djelatnostima,te stavovima i odlukama Stranke prava.


Članak 14.

Članovi Stranke prava dužni su:

- Držati se Temeljnih načele Stranke i zalagati se za njihovo ocuvanje

- Davati prijedloge za poduzimanje konkretnih političkih radnji radi ostvarenja ciljeva NS BiH
- provoditi odluke tijela Stranke prava

- čuvati interese i ugled Stranke

III. Kaznene mjere


Članak 15.

Članu Stranke koja se teže ogriješi o ovaj Statut i interese Stranke ili radi suprotno Temeljnim načelima Stranke časni sud izriče jednu od slijedećih mjera:


- upozorenje

- opomenu

- isključenje iz NS BiH


Članak 16.

Predsjednik časnog suda dužan je pokrenuti postupak protiv svakog člana NS BiH ili tijela Stranke koji se ogriješi o Statut ili načelima Stranke.


Časni sud je dužan pokrenuti postupak u roku od 5 dana od primanja zahtjeva za provođenjem kaznenog postupka.

Časni sud je dužan donijeti kaznenu mjeru u roku od najviše 10 dana.


Članak 17.

Svakom članu Stranke prava mora biti omogućeno da pred tijelom koje protiv njega vodi postupak. prije izricanja kazne izjasni se o svim činjenicama koje mu se stavljaju na teret i dokazima koji ga terete.


U radu tijela koje vodi kazneni postupak ne može sudjelovati član protiv kojeg se vodi stegovni postupak.

Podnosioc zahtjeva za kaznenim postupkom dužan je prisustvovati raspravi časnog suda u podnesenom predmetu.


IV. SASTANAK SVIH TIJELA NS BiH


Članak 18.Okuplanje svih Tijela koja djeluju unutar NS BiH se vrsi najmanje svaka 3mjeseca

*U vandrednim situacijama ovaj rok moze biti promjenjen.

Članak 19.

Na okupljanju svih Tijela NS BiH ce se raspravljati o sledecim temama:

- razmatra cjelovito političko stanje u zemlji

- razmatra izvješća o radu članova i tijela , ocjenjuje taj rad i daje smjernice i naloge, kako bi se rad poboljšao i uočene manjkavosti otklonile

- bira i opoziva Izvršni odbor TijelaČlanak 20.

Članovi Stranke prava koji žive-borave u inostranstvu obavezni su sudjelovati u radu Stranke i njezinih tijela.

Članak 21

Članovi Stranke u inostranstvu imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti kao i članovi Stranke u domovini.V) CASNI SUD


Članak 22.

Casni sud Stranke NS BiH sastoji se od 5 članova. Članove časnog suda bira predsjednik i potpredsjednik stranke.


VI. IZBOR TIJELA STRANKE PRAVA


Članak 23.

Sva tijela Stranke prava kao i njihovi predsjednici biraju se na neodredjen rok,a sve u skladu sa dobrim-losim pokazanim rezultatima.

Izbor za sva tijela Stranke se odvija na forumu NS BiH

Kandidat koji dobije najviše glasova bice izabran za mjesto unutar tijela stranke.

.
Članak 24.
Prestanak rada NS BiH

Prestajanje rada NS BiH se moze iskljucivo donjeti na javnom glasanju unutar forumu NS BiH.

Admin
Admin

Broj komentara : 19
Join date : 2009-04-06

http://novasnagabih.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu